Moción do BNG no Parlamento sobre o Centro de Saúde de Cambados
Read

Moción do BNG no Parlamento sobre o Centro de Saúde de Cambados

by pardoplanas

Digitally signed by Rexistro Entrada Date: 2010. 04. 16 13:43:00 +02:00 Reason: 31373 Location: Parlamento de galicia Signature Not Verified

Read the publication