Moción do BNG no Parlamento sobre Real Conservera - Agosto 2011
Read

Moción do BNG no Parlamento sobre Real Conservera - Agosto 2011

by pardoplanas

Digitally signed by Rexistro Entrada Date: 2011. 08. 24 13:03:19 +02:00 Reason: 68905 Location: Parlamento de galicia Signature Not Verified

Read the publication