Jornades Culturals 2009
Read

Jornades Culturals 2009

by El Sitjar

JJOORRNNAADDEESSCCUULLTTUURRAALLSS 22000099 DIVENDRES 17 MATÍ 9:30 hores VISITA DE L’ESCRIPTORA DOLORS GARCIA CORNELLÀ AL CICLE SUPERIOR DIMARTS 21 TARDA 15:00 JOSEP M. MAS explica característiques d’alguns animals al parvulari (per nivells) DIMECRES 22... More

Read the publication