Fecalon nº7 (2007)
Read

Fecalon nº7 (2007)

by volcanogrup

07 LLaa LLlleeii dd EEssppeeccttaacclleess aarrrriibbaa aall PPaarrllaammeenntt Desembre 2007 El sector demana urgentment un catàleg d’activitats FECALON ha presentat un decàleg de peticions a l’Administració per a un oci nocturn de qualitat Pàgines 12 i... More

Read the publication