BULLETIN MUNICIPAL AYHERRE JUILLET 2008
Read

BULLETIN MUNICIPAL AYHERRE JUILLET 2008

by olivier

1 AYHERRE/AIHERRA BULLETINMUNICIPAL/HERRIKOALDIZKARIA JUILLET/UZTAILA2008 Sommaire/Aurkibidea : Le mot du maire/Auzapezaren hitza 2 Les élections municipales/Herriko bozak 2 à 3 Compte administratif 2007/Kontu administratiboa 4 Situation financière/Finantza... More

Read the publication