Alegacións do BNG de Carnota aos Orzamentos Municipais 2010
Read

Alegacións do BNG de Carnota aos Orzamentos Municipais 2010

by BNG Carnota

1 AO CONCELLO DE CARNOTA Tomás Manuel Freire Blanco, con documento de identidade nº ||||||||||||||||||, e con enderezo a efectos de notificación en ||||||||||||||||||||||||||||||||, veciño deste concello, ante o mesmo comparezo e EXPOÑO: Que por medio do... More

Read the publication