Bases Constitucionais da Nación Galega 1976
Read

Bases Constitucionais da Nación Galega 1976

by Livraria

PPrriimmeeiirraa. . -- Conforme ó principio de autodeterminación nacional, a soberanía política en Galicia corresponde ó pobo galego. SSeegguunnddaa. . -- Un Goberno asumirá a representación e o exercicio do poder político no territorio de Galicia, en... More

Read the publication