Euskara 21 - Oinarrizko Txostena
Read

Euskara 21 - Oinarrizko Txostena

by JAKINTZA IKASTOLA ORDIZIA

XXI. mende hasIerarako hIzkuntza polItIkaren oInarrIak euskara, XXI. mendeko hizkuntza bizia, egunerokoa eta noranahikoa EUSKARAREN AHOLKU BATZORDEA CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA oInarrIzko tXostena 2008ko apirilak 29

Read the publication