Ebaluazio Diagnostikoari buruz Hezkuntza Sailburuordeak EAEko ikastetxeei egiten dien jakinarazpena
Read

Ebaluazio Diagnostikoari buruz Hezkuntza Sailburuordeak EAEko ikastetxeei egiten dien jakinarazpena

by JAKINTZA IKASTOLA ORDIZIA

Donostia-San Sebastián, 1 - 01010 VITORIA-GASTEIZ Tef. 945 01 81 83 - Fax 945 01 83 36 - E-mail: huisvedu@ej-gv. es HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA Hezkuntza sailburuordetza DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN... More

Read the publication