QUOR'AN / CORAN (arabic)
Read

QUOR'AN / CORAN (arabic)

by Fun with pingouins

‫الفاتحة‬ ‫سورة‬ ) ِ ‫حيم‬ِ ‫ر‬ّ ‫ال‬ ‫ن‬ِ ‫م‬َ ‫ح‬ْ ‫ر‬ّ ‫ال‬ ِ‫ه‬ّ‫الل‬ ِ ‫سم‬ْ ِ‫ب‬1( ) ‫ن‬َ ‫مي‬ِ َ‫ال‬َ‫ع‬ْ‫ال‬ ‫ب‬ّ ‫ر‬َ ِ‫ه‬ّ‫ل‬ِ‫ل‬ ُ‫د‬‫م‬ْ ‫ح‬َ ْ‫ال‬2) ِ ‫حيم‬ِ ‫ر‬ّ ‫ال‬ ‫ن‬ِ ‫م‬َ ‫ح‬ْ ‫ر‬ّ ‫ال‬ (3ِ‫م‬ْ‫و‬َ‫ي‬ ‫ك‬ِ ِ‫مال‬َ ( ) ‫ن‬ِ ‫ي‬ّ‫د‬‫ال‬4)... More

Read the publication