Do Ngoc Thuy

Vietnam myphamoriflame.vn

Tư vấn viên mỹ phẩm Oriflame Việt Nam, cấp bậc: Director. Muốn biết thêm về Oriflame, gọi cho Thúy - 0909 502 656. Websites: http://www.MyPhamOriflame.vn/ http://www.NgocThuyShop.com/ http://www.NgocThuyGroup.com/ Independent Cosmetics... More