AMAA Armenia

Armenia amaa.am

Armenian Missionary Association of America (AMAA) Armenia branch. Ամերիկայի Հայ Ավետարանչական ընկերակցության (ԱՀԱԸ) Հայաստանի մասնաճյուղ։