קול הפסגה - העיתון של פסגת זאב

Israel kolhapisga.com

העיתון המוביל והנפוץ ביותר בשכונת פסגת זאב בירושלים כבר 31 שנה