Hematon

The Netherlands hematon.nl

Hematon is de patiëntenorganisatie voor patiënten met een hemato-oncologische aandoening en mensen die daarvoor een stamceltransplantatie hebben ondergaan. We zijn er ook voor familieleden en donoren van patiënten.