Create a free account Join Calaméo to publish and share documents with the world!
Rate and comment your favorite publications, download documents and share your readings with your friends.
Knjiga Srpski

Knjiga Srpski  >  Sport

Beograd, Serbia and Montenegro
 
Member since 4 year(s)
 
Display :
Rukometni savez Beograda - LIGA MLAĐIH KATEGORIJA - Bilten #16

RUKOMETNI SAVEZ BEOGRADA BILTEN 16 39. LIGA MLAĐIH KATEGORIJA RSB Beograd, 20. oktobar 2011. godine

From

Adobe PDF document

Pub. on Nov. 29th 2011

Pages: 10

Views: 6

Downloads: 0

Rukometni savez Beograda - LIGA MLAĐIH KATEGORIJA - Bilten #17

RUKOMETNI SAVEZ BEOGRADA BILTEN 17 39. LIGA MLAĐIH KATEGORIJA RSB Beograd, 25. oktobar 2011. godine

From

Adobe PDF document

Pub. on Nov. 29th 2011

Pages: 8

Views: 6

Downloads: 0

OLIMP 37 - prosinac 2010

Broj 37 / prosinac 2010. ISSN 1331-9523 DJECA I ŠPORT: S. O. S. za pretile ŠPORTSKA TERMINOLOGIJA: Igrate li golf? OLIMPIJSKE NADE: Barbara Matić OLIMPIJSKE LEGENDE: Vlado Lisjak Veliki dan hrvatskog športa

From

Adobe PDF document

Pub. on Feb. 25th 2011

Pages: 56

Views: 29

Downloads: 0

Povjest hrvatskog sporta - GODINA 41 • BROJ 155 • PROSINAC 2010.

GODINA 41 • BROJ 155 • PROSINAC 2010. Povijest hrvatskog športa UDK 796/799(091) • CODEN: PHSPFG • ISSN 1330-948X IVAN PREBEG - VELIKAN HRVATSKOG BOKSA. . . . . . . . . . . . . str 2 80 GODINA RUKOMETA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... More

From

Adobe PDF document

Pub. on Feb. 25th 2011

Pages: 12

Views: 108

Downloads: 0

Sport ekspert 1/2010

From

Adobe PDF document

Pub. on Jan. 21st 2011

Pages: 10

Views: 103

Downloads: 0

OLIMP 24 - rujan 2007

MAGAZIN HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORABROJ 24 • RUJAN 2007. ISSN 1331-9523 Doping kao svjetski problem ©PORT I DRU©TVO Jedro, daska i voda ©PORTSKA TERMINOLOGIJA Æeljko Vincek, atletska nada TALENTI LANA BIONDIΔ Zaboravljeni heroji ili nije zlato sve πto sja Stipendisti za Peking Naπi pobjednici... More

From

Adobe PDF document

Pub. on Jan. 20th 2011

Pages: 68

Views: 4

Downloads: 0

OLIMP 28 - rujan 2008

MAGAZIN HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORABROJ 28 • RUJAN 2008. ISSN 1331-9523 Badmintonbræi od tenisa Odlazak legende MATE PARLOV ©PORTSKA TERMINOLOGIJA UMJETNOST I ©PORT Teæak zadatak za London Doπla, vidjela pobijedila MARTINA ZUB»IΔ Æeljko PeruπiÊ OLIMPIJSKE LEGENDE Tjelesno vjeæbanje u umjetnosti ranog... More

From

Adobe PDF document

Pub. on Jan. 20th 2011

Pages: 68

Views: 14

Downloads: 0

Povjest hrvatskog sporta - GODINA 41 • BROJ 146 •

UDK 796/799(091) • CODEN: PHSPFG • ISSN 1330-948X Mate Parlov GODINA 39 • BROJ 146 • RUJAN 2008.

From

Adobe PDF document

Pub. on Jan. 20th 2011

Pages: 12

Views: 35

Downloads: 0

OLIMP 14 - ozujak 2005

MAGAZIN HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORABROJ 14 • OÆUJAK 2005. ISSN 1331-9523

From

Adobe PDF document

Pub. on Jan. 20th 2011

Pages: 60

Views: 7

Downloads: 0

Povjest hrvatskog sporta - GODINA 41 • BROJ 133 •

UDK 796/799(091) • CODEN: PHSPFG • ISSN 1330-948X GODINA 36 • BROJ 133 • LIPANJ 2005. Ekipa UTV-a s prof. Vladimirom JankoviÊem - prvaci srednjoπkolskog rukometnog prvenstva Zagreba 1936. godine

From

Adobe PDF document

Pub. on Jan. 20th 2011

Pages: 12

Views: 93

Downloads: 0

Povjest hrvatskog sporta - GODINA 41 • BROJ 151 • PROSINAC 2010.

UDK 796/799(091) • CODEN: PHSPFG • ISSN 1330-948X Dvoboj nogometnih reprezentacija Jugoslavije i »ehoslovaËke na OI 1920. godine GODINA 40 • BROJ 151 • PROSINAC 2009.

From

Adobe PDF document

Pub. on Jan. 20th 2011

Pages: 12

Views: 74

Downloads: 0

OLIMP 20 - rujan 2006

BROJ 20 • RUJAN 2006. ISSN 1331-9523 MAGAZIN HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA Simbioza sporta i televizije Prva velika sportska priredba u Zagrebu Hrvatski svesokolski slet 1906. Zbirka Branka Kallayja Sportska muzeologija Sport i novinarstvo PETNAEST GODINA HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA

From

Adobe PDF document

Pub. on Jan. 20th 2011

Pages: 68

Views: 16

Downloads: 0

Povjest hrvatskog sporta - GODINA 41 • BROJ 139 •

UDK 796/799(091) • CODEN: PHSPFG • ISSN 1330-948X Franjo BuËar u odori Hrvatskog sokola 1902. godine GODINA 37 • BROJ 139 • PROSINAC 2006.

From

Adobe PDF document

Pub. on Jan. 20th 2011

Pages: 12

Views: 60

Downloads: 0

OLIMP 36 - rujan 2010

Broj 36 / rujan 2010. ISSN 1331-9523 ŠPORT NA INTERNETU: Fifin mrežni svijet OLIMPIJSKE NADE: Karla Šitić DJECA I ŠPORT: Ne ide bez roditelja Četiri medalje za Hrvatsku Olimpijske igre mladih OLIMPIJSKE LEGENDE: Željko Matuš

From

Adobe PDF document

Pub. on Jan. 20th 2011

Pages: 55

Views: 23

Downloads: 0

OLIMP 27 - lipanj 2008

MAGAZIN HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORABROJ 27 • LIPANJ 2008. ISSN 1331-9523 OLIMPIJSKE LEGENDE Sanja OæegoviÊ-Gobac ÆENSKA STRANA ©PORTA OLIMPIZAM Muπko ili æensko, rukovodstvo mora biti autonomno OLIMPIJSKI MARKETING Jamac opstojnosti Olimpijskih igara Od surove do plemenite igre Temeljni aspekti olimpizma... More

From

Adobe PDF document

Pub. on Jan. 20th 2011

Pages: 68

Views: 24

Downloads: 0

Povjest hrvatskog sporta - GODINA 41 • BROJ 145 •

UDK 796/799(091) • CODEN: PHSPFG • ISSN 1330-948X BiciklistiËka reprezentacija Jugoslavije na OI 1928. godine. Slijeva: Viktor JurËec, Stjepan LjubiÊ, Antun Banek, Josip ©krabl, Josip ©olar i Nikola BoπkoviÊ GODINA 39 • BROJ 145 • LIPANJ 2008.

From

Adobe PDF document

Pub. on Jan. 20th 2011

Pages: 12

Views: 55

Downloads: 0

Povjest hrvatskog sporta - GODINA 41 • BROJ 132 •

UDK 796/799(091) • CODEN: PHSPFG • ISSN 1330-948X GODINA 36 • BROJ 132 • OÆUJAK 2005. »lanovi HA©K-a sudionici Drugog prvenstva Hrvatske i Slavonije u trËanju i hodanju na 8800 metara u Podsusedu 10. studenoga 1907.

From

Adobe PDF document

Pub. on Jan. 20th 2011

Pages: 12

Views: 26

Downloads: 0

OLIMP 33 - prosinac 2010

»ASOPIS HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORABROJ 33 • PROSINAC 2009. ISSN 1331-9523 V E L I K I D A N H R V A T S K O G © P O R T A NBA protiv socijalnih mreæa Sprave i rekviziti u πportu ©to dobre πportaπe razdvaja od vrhunskih? ©PORTO©PORTU ©PORT I DRU©TVO Damir SenËar - pobjednik DinoMansour ©PORTSKA... More

From

Adobe PDF document

Pub. on Jan. 20th 2011

Pages: 56

Views: 5

Downloads: 0