Create a free account Join Calaméo to publish and share documents with the world!
Rate and comment your favorite publications, download documents and share your readings with your friends.
Knjiga Srpski

Knjiga Srpski  >  Sport

Beograd, Serbia and Montenegro
 
Member since 3 year(s)
 
Display :
Sportsko vazduhoplovstvo #4

From

Adobe PDF document

Pub. on Nov. 29th 2011

Pages: 56

Views: 11

Downloads: 0

Podgorički maraton 2011

Biltennedjelja,30. oktobar2011. u10. 00h www. maraton. co. me

From

Adobe PDF document

Pub. on Nov. 29th 2011

Pages: 28

Views: 6

Downloads: 0

OLIMP 37 - prosinac 2010

Broj 37 / prosinac 2010. ISSN 1331-9523 DJECA I ŠPORT: S. O. S. za pretile ŠPORTSKA TERMINOLOGIJA: Igrate li golf? OLIMPIJSKE NADE: Barbara Matić OLIMPIJSKE LEGENDE: Vlado Lisjak Veliki dan hrvatskog športa

From

Adobe PDF document

Pub. on Feb. 25th 2011

Pages: 56

Views: 29

Downloads: 0

Povjest hrvatskog sporta - GODINA 41 • BROJ 155 • PROSINAC 2010.

GODINA 41 • BROJ 155 • PROSINAC 2010. Povijest hrvatskog športa UDK 796/799(091) • CODEN: PHSPFG • ISSN 1330-948X IVAN PREBEG - VELIKAN HRVATSKOG BOKSA. . . . . . . . . . . . . str 2 80 GODINA RUKOMETA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... More

From

Adobe PDF document

Pub. on Feb. 25th 2011

Pages: 12

Views: 107

Downloads: 0

Sport ekspert 1/2010

From

Adobe PDF document

Pub. on Jan. 21st 2011

Pages: 10

Views: 97

Downloads: 0

Povjest hrvatskog sporta - GODINA 41 • BROJ 153 • LIPANJ 2010.

From

Adobe PDF document

Pub. on Jan. 20th 2011

Pages: 12

Views: 145

Downloads: 1

OLIMP 23 - lipanj 2007

MAGAZIN HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORABROJ 23 • LIPANJ 2007. ISSN 1331-9523 Bernard Vukas Sloboda i πport FILOZOFIJA ©PORTA Vladimir MaæuraniÊ POVIJEST HRVATSKOG ©PORTA Tko je najslabija karika ÆENSKA STRANA ©PORTA Motivi πporta u antiËkoj umjetnosti UMJETNOST I ©PORT©PORTSKA FOTOGRAFIJA ©port kao... More

From

Adobe PDF document

Pub. on Jan. 20th 2011

Pages: 68

Views: 16

Downloads: 0

Povjest hrvatskog sporta - GODINA 41 • BROJ 142 •

UDK 796/799(091) • CODEN: PHSPFG • ISSN 1330-948X Ekipa ÆNK Zagreb prije susreta s nogometaπicama iz Brna na igraliπtu Svetice 24. srpnja 1938. GODINA 38 • BROJ 142 • RUJAN 2007.

From

Adobe PDF document

Pub. on Jan. 20th 2011

Pages: 12

Views: 88

Downloads: 0

OLIMP 30 - ozujak 2009

»ASOPIS HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORABROJ 30 • OÆUJAK 2009. ISSN 1331-9523 Fundamentalni karakter igre, rada i πporta Gimnastika i akrobatika - πto ih povezuje? Zdravko Miljak Mornar bez svog mora Od jeu de paumea do tenisa OLIMPIJSKE LEGENDE ©PORTSKA TERMINOLOGIJA ©EZDESET GODINA ©D MORNAR FILOZOFIJA... More

From

Adobe PDF document

Pub. on Jan. 20th 2011

Pages: 68

Views: 9

Downloads: 0

Povjest hrvatskog sporta - GODINA 41 • BROJ 148 •

UDK 796/799(091) • CODEN: PHSPFG • ISSN 1330-948X KonjaniËki sokol u Zagrebu 1924. godine GODINA 40 • BROJ 148 • OÆUJAK 2009.

From

Adobe PDF document

Pub. on Jan. 20th 2011

Pages: 12

Views: 78

Downloads: 0

OLIMP 16 - rujan 2005

BROJ 16 • RUJAN 2005. ISSN 1331-9523 MAGAZIN HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA INTERVIEW: Josip »op OLIMPIJSKE LEGENDE: Ivica Horvat OLIMPIZAM: Olimpijski pokret od amaterizma do profesionalizma SPORT I DIZAJN: Reci mi piktogramom SPORTSKI GRAD: IvaniÊ Grad

From

Adobe PDF document

Pub. on Jan. 20th 2011

Pages: 68

Views: 23

Downloads: 0

Povjest hrvatskog sporta - GODINA 41 • BROJ 135 •

UDK 796/799(091) • CODEN: PHSPFG • ISSN 1330-948X GODINA 36 • BROJ 135 • PROSINAC 2005. »lanovi I. hrvatskog biciklistiËkog druπtva: Erih Aleksander, Mirko Bothe i Mirko KleπËiÊ, 1887. godine

From

Adobe PDF document

Pub. on Jan. 20th 2011

Pages: 12

Views: 147

Downloads: 0

Povjest hrvatskog sporta - GODINA 41 • BROJ 152 • OZUJAK 2010.

From

Adobe PDF document

Pub. on Jan. 20th 2011

Pages: 12

Views: 123

Downloads: 0

OLIMP 22 - ozujak 2007

MAGAZIN HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORABROJ 22 • OÆUJAK 2007. ISSN 1331-9523 ©PORTSKA MUZEOLOGIJA Vrijedna zbirka Ive LipovπÊaka TOMISLAV LADAN: Sedamdeset godina PO©K-a©PORTSKE ORGANIZACIJE FILOZOFIJA ©PORTA S onu stranu dobra i zla ©portaπi gladijatori turbo-kapitalizma Kugla, kajak, lopta - iz kojeg jezika... More

From

Adobe PDF document

Pub. on Jan. 20th 2011

Pages: 68

Views: 10

Downloads: 0

Povjest hrvatskog sporta - GODINA 41 • BROJ 141 •

UDK 796/799(091) • CODEN: PHSPFG • ISSN 1330-948X Sudionici Prvenstva Zagreba u maËevanju 28. lipnja 1931. ispred zgrade Hrvatskog sokola. Gornji red: Hugo Arnstein, Gustav Raunacher, Jules Bar, Marjan Pengov i Drago Mandele Donji red: Antun Cestnik, Vladimir MaæuraniÊ, Stane Seunig i Joæe Seunig GODINA 38 • BROJ... More

From

Adobe PDF document

Pub. on Jan. 20th 2011

Pages: 12

Views: 66

Downloads: 0

OLIMP 29 - prosinac 2008

MAGAZIN HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORABROJ 29 • PROSINAC 2008. ISSN 1331-9523 OLIMPIJSKE LEGENDE PUBLICISTIKA Dublji smisao olimpizma OLIMPIZAM Mihovil NakiÊ GAVRILOVIΔ Najuspjeπniji hrvatski hrvaËki klub Proslava najboljih Pregled igara od ideje do 2008. godine VELIKI DAN HRVATSKOG ©PORTA

From

Adobe PDF document

Pub. on Jan. 20th 2011

Pages: 68

Views: 10

Downloads: 0

Povjest hrvatskog sporta - GODINA 41 • BROJ 147 •

UDK 796/799(091) • CODEN: PHSPFG • ISSN 1330-948X Vaterpolo ekipa dubrovaËkog Juga viπestrukog dræavnog prvaka 1934. godine GODINA 39 • BROJ 147 • PROSINAC 2008.

From

Adobe PDF document

Pub. on Jan. 20th 2011

Pages: 12

Views: 90

Downloads: 0

OLIMP 15 - lipanj 2005

MAGAZIN HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORABROJ 15 • LIPANJ 2005. ISSN 1331-9523

From

Adobe PDF document

Pub. on Jan. 20th 2011

Pages: 68

Views: 5

Downloads: 0