Create a free account Join Calaméo to publish and share documents with the world!
Rate and comment your favorite publications, download documents and share your readings with your friends.
Unión do Povo Galego (UPG)

Unión do Povo Galego (UPG)  >  Terra e Tempo (1982-1985)

Portugal
 
Member since 3 year(s)
 
Display :
Terra e Tempo nº 85 (Maio-Xuño 1982)

Organo do Comité Central da Unión do Pavo Galego Proletários de todos os países e pavos asabaliados, Un ídevos J N~ 85 maio-xuño do 1. 982 50 pesetas A DEMOCRACIA ESPAÑOLA E O ASEDIO A OPOSICIONNACIONALISTA Non se pode dubidar de que os reximes democrático-formais, sobre todo cando se paralizan nun ponto morto cualitativo, son... More

From

Adobe PDF document

Pub. on Dec. 28th 2010

Pages: 16

Views: 58

Downloads: 0

Terra e Tempo nº 92 (Xullo 1984)

Galego 50 pts. asoballados, UNIDEVOS , Xullo 1. 984nÓm. 92 Proletarios de todos os paises e povos Organo do Comite Central da Unión do Pavo . ¡, , . . ,;: . :i ! , 1 ~ EDITORIAL: 20 ANOS DE HISTORIA Están a ponto de cumprirse vinte anos da fundación da UPG. o 25 de Xullo de 1. 964 tiña lugar en Santiago a aiación dunha... More

From

Adobe PDF document

Pub. on Dec. 28th 2010

Pages: 16

Views: 8

Downloads: 0

Terra e Tempo nº 86 (Xullo-Agosto 1982)

OrYdflO dQ Comité Central cia Unión do Povo Galego Proletários de todos os países e pavos asabaliados, Unidevos! N~ 86 xullo-agosto do 1. 982 50 pesetas UNIDADE DO NACIONALISMO FRENTE A CONSTITUCION . BLOQUE (AN*PG-UPG) A 11 LOAPAII. unha chapuza xurídica incardinada nunha chapuza constitucional O problema da estandarización da... More

From

Adobe PDF document

Pub. on Dec. 28th 2010

Pages: 16

Views: 20

Downloads: 0

Terra e Tempo nº 93 (Novembro 1984)

Proletarios de todos os paises e povos asoballados! Unidevos . ; N,O 93 Novembro 1984 50 ptas, . ! . " :: . . Organo do Comite Central da Uníon do Povo Galego .

From

Adobe PDF document

Pub. on Dec. 28th 2010

Pages: 16

Views: 7

Downloads: 0

Terra e Tempo nº 87 (Novembro-Decembro 1982)

Oryano do Comité Central da Unión do Pavo Galego Proletários de todos os países e povos asoballados, Unídevos! ,. . , novembro-decembro do 1982 I ~T~~LSA PERSPECTIVA POLlTICA coloxía e Política agresividade colonial fa política enerxetica española O complexo camiño ~a unidade sindical I 50 pesetas Violación dos direitos... More

From

Adobe PDF document

Pub. on Dec. 28th 2010

Pages: 12

Views: 12

Downloads: 0

Terra e Tempo nº 94 (Marzo 1985)

E· A . . - . ,

From

Adobe PDF document

Pub. on Dec. 28th 2010

Pages: 16

Views: 5

Downloads: 0

Terra e Tempo nº 88 (Xaneiro-Febreiro 1983)

Oryano, do Comité Central da Unión do Povo Galego Proletários de todos os países e povos asoballados, Un ídevos ! N~ 88 xaneiro-febreiro do 1. 983 25 pesetas A POSICION DO NACIONALISMO. ANTE O GOBERNO PSOE Pode haber sectores do nacionalismo que coiden que se ten verificado un cámbeo democrático que debemos profundizar,... More

From

Adobe PDF document

Pub. on Dec. 28th 2010

Pages: 8

Views: 10

Downloads: 0

Terra e Tempo nº 95 (Xullo 1985)

Organa do Camite Central da Unian do Pavo Galega Proletarios ~e todos. os paises e povos asoballados I UnldevosL N. O 95 XULLO 1985 75 ptBS.

From

Adobe PDF document

Pub. on Dec. 28th 2010

Pages: 16

Views: 11

Downloads: 0

Terra e Tempo nº 89 (Xuño-Xullo 1983)

Proletários de todos os I,aíses e pavos asabaliados. Unidevos NO 89 xuño·xullo 1. 983 . Editorial ~esetas. "NON O CONSEGUIRON" E claro que estamos asistindo a un proceso. conducido desde altas instáncias do Estado e mesmo intemacionais. para lograr 11 imposición dun réxime "democrático" inamovlbel. estábel. que sexa... More

From

Adobe PDF document

Pub. on Dec. 28th 2010

Pages: 8

Views: 14

Downloads: 0

Terra e Tempo nº 90 (Febreiro 1984)

N. O 90 Organo do Comité Central da Unión do Pavo Galego Proletários de todos os paises e povos asoballados, Unidevos! Febrerro 1984 50 pesetas :,. A sentencia do tribunal constitucional: Unha arbitrariedade mais "O que non foron capaces de conseguir pola via eleitoral obtiverono trucando as regras de xogo parlamentario a prol do... More

From

Adobe PDF document

Pub. on Dec. 28th 2010

Pages: 16

Views: 18

Downloads: 0

Terra e Tempo nº 91 (Abril 1984)

· , núm. 91 Organo do Comité Central da Unión do Povo Galego Proletários de todos os paises e POYOS aso~lIados. Un ídevos ! Abril 1984 50 pta. !". .

From

Adobe PDF document

Pub. on Dec. 28th 2010

Pages: 16

Views: 5

Downloads: 0