Create a free account Join Calaméo to publish and share documents with the world!
Rate and comment your favorite publications, download documents and share your readings with your friends.
Unión do Povo Galego (UPG)

Unión do Povo Galego (UPG)  >  Terra e Tempo (1965-1970)

Portugal
 
Member since 4 year(s)
 
Display :
(3) Terra e Tempo (nº 5, Venezuela, 1966)

a N,o 5 o . c:. o,;Hl,)VGHII19, II ·. ,s, leb i01 ;)OJ sb snoi~sbnut r,n. e P~h. p0 00 l -; ,/,l. :, oT. );M q"cheg~ ". iUéls man: . N01fir>lt41eJ,de escribir . B~,I ;> 8-,~ Jil §!I?,no,effl r~ti ii 1 ~ "lo·ecOnQllilICOe. cleJ aiJcla,on. Qo "~lJfrlu altera· clons sustantivas, SI non e pra pIO~, <lom~xe t3ue()1l(gra. Olon-non... More

From

Adobe PDF document

Pub. on Dec. 28th 2010

Pages: 8

Views: 68

Downloads: 0

(4) Terra e Tempo (nº 8, Venezuela, 1967)

, ,, t· SANTIAGO DE COMPO~11lÁ " A lJPGe8tiYO presente. duiJ ulto! pleno e aCti fOL,n. campalía de sb8téncl6n no Kefe" ncIum le fllda a cabo nsclandestinida· de por tódalu fonas vivas do " llltifelxlamo. Dado que en de. terminada, pu!,)ricacl6n da 0:¡JO, llición he8P8iiola foron reprodu· cld08t6dofoa inanlf~ dos gru)lO! ,... More

From

Adobe PDF document

Pub. on Dec. 28th 2010

Pages: 8

Views: 75

Downloads: 0

(1) Terra e Tempo nº 1 (México, 1965)

I . JI -~ . . . . ~ . . . . . . . . . , " ~ 1 . I / " " , ¿ti , , ~t~ If ~" EA G,t~E ~~Ple/ J \. . . . . . . . . . . I "- "- ~ I " " "- . . . . . . . / ~ . """ ~ . . . . . . . . . . . . . I :So. 1 • s. ~:vn. \GO UE O \II O",TELA PORTR • 191,5 1ste primeiro número de TERRA E TE:\lf O quere cheJ::3T a ti.... More

From

Adobe PDF document

Pub. on Dec. 27th 2010

Pages: 8

Views: 210

Downloads: 0

(2) Terra e Tempo (nº 5, México, 1965)

J-\ ti Ion do Povo Galego" cheg a novamt"ute a ti, compailejro. coas ver~as auténticas e reconfortantes de "Terra e ! el!"po". Transcurren Os anos ia povoaclón Uaballadora da nosa Terra, labrego mariñeiros e obreiros que son os estamentos fundamenta. ,;; da nosa nacionalidade, non albiscan afl a~~o a cale quera problema vital,... More

From

Adobe PDF document

Pub. on Dec. 27th 2010

Pages: 8

Views: 72

Downloads: 0

(5) Terra e Tempo (ano 2, nº 1, 1969)

torra o tempo-terr& o· to tompo-tarra 0ttam~tarr orra a ~ampo- or mpo-terra e te~o elmpo-torra e tem e tempfitarra e rtempo- erra e te 1 r1 a e empo-ter tompo-t orra e rrom o- orra e t a tom teJ. lit a o tomp~P~rrt e trra e e o- erra rra 0t g!!!1!o- orra a temp ampo- erra e tompo-torra I \ !J 0-1;0= /1 o tompo-tarra o tampo-torra o... More

From

Adobe PDF document

Pub. on Dec. 9th 2010

Pages: 12

Views: 94

Downloads: 0