Create a free account Join Calaméo to publish and share documents with the world!
Rate and comment your favorite publications, download documents and share your readings with your friends.
SIH

SIH  >  Murexin SK

Austria
 
Member since 3 year(s)
 
Display :
Imagebrozura

Váš partner na stavbe MUREXIN. To drží. TO drží.

From

Adobe PDF document

Pub. on August 4th 2014

Pages: 20

Views: 15

Downloads: 1

Náš nový rodinný klenot!

Náš nový rodinný klenot! MUREXIN. To drží.

From

Adobe PDF document

Pub. on March 25th 2014

Pages: 6

Views: 28

Downloads: 7

Obchodné podmienky 2014

From

Adobe PDF document

Pub. on Feb. 3rd 2014

Pages: 4

Views: 34

Downloads: 7

Cenník 2014

Cenník 2014 Platí od 1.2.2014 085(;,1 7R GUåt

From

Adobe PDF document

Pub. on Feb. 3rd 2014

Pages: 164

Views: 1 500

Downloads: 173

STAVAŤ - Liate podlahy, stavebné izolácie a betón

Cenník Murexin 2014 Cenník k M Mu STAVAŤ- Liate podlahy, stavebné izolácie a betón CENNÍK 2014 Strana 1. Liate podlahy AQUAPOX 92 2. Liate podlahy Epoxidové 97 3. Liate podlahy Polyuretánové 103 4. ASD Vodivé podlahy 104 .REHUHF ] SUtURGQpKR NDPHĖD /LDWH SRGODK\ 3UtVOXãHQVWYR /LDWH SRGODK\ ýLVWLþH 6WDYHEQp... More

From

Adobe PDF document

Pub. on Feb. 3rd 2014

Pages: 44

Views: 457

Downloads: 27

ZATEPLIŤ- Energy Saving System Kontaktný zatepľovací systém

ZATEPLIŤ- Energy Saving System Kontaktný zatepľovací systém CENNÍK 2014 Strana 1. Lepiace a stierkovacie malty 130 ,]RODþQp SODWQH D VLHĢN\ 3HQHWUDþQp QiWHU\ D RPLHWN\ )DViGQH IDUE\ 3UR¿O\ D SUtVOXãHQVWYR

From

Adobe PDF document

Pub. on Feb. 3rd 2014

Pages: 20

Views: 134

Downloads: 13

MAĽOVAŤ - Stierky, farby a nátery

From

Adobe PDF document

Pub. on Feb. 3rd 2014

Pages: 22

Views: 55

Downloads: 10

OBKLADAŤ - Obkladačská technika

OBKLADAŤ- Obkladačská technika CENNÍK 2014 6WUDQD 3UtSUDYQp OiWN\ 2. 1LYHODþQp YêSO RYp D VWLHUNRYp KPRW\ 2ENODGDQLH 4. âNiURYDQLH 5. 'RSOQN\ 6. 8NRQþRYDFLH OLãW\ RENODGRY 7. ýLVWHQLH D RãHWURYDQLH 8. 1iUDGLH 9. 9]RUNRYQLFH

From

Adobe PDF document

Pub. on Feb. 3rd 2014

Pages: 50

Views: 785

Downloads: 44

LEPIŤ - Podlahárska technika

LEPIŤ - Podlahárska technika CENNÍK 2014 Strana: =iNODGRYN\ SHQHWUDþQp QiWHU\ DGKp]QH PRVWtN\ 1LYHODþQp YêSOĖRYp D VWLHUNRYp KPRW\ /HSLDFH KPRW\ QD 39& WH[WLO OLQROHXP NRURN JXPX ďDKNR YRGLYp OHSLGOi QD 39& D JXPX /HSLDFH KPRW\ QD SDUNHW\ D GUHYR 3DUNHWRYp ODN\ RãHWURYDFLH SURVWULHGN\ 1iUDGLH

From

Adobe PDF document

Pub. on Feb. 3rd 2014

Pages: 38

Views: 420

Downloads: 19

Murexin Systémové riešenia

Murexin Systémové riešenia MUREXIN. To drží.

From

Adobe PDF document

Pub. on Oct. 16th 2013

Pages: 80

Views: 294

Downloads: 19

Murexin systémové riešenie na rekonštrukciu balkónov

From

Adobe PDF document

Pub. on August 7th 2013

Pages: 6

Views: 299

Downloads: 21

Farebná vzorkovnica ESS Murexin Europe

From

Adobe PDF document

Pub. on May 6th 2013

Pages: 8

Views: 250

Downloads: 21

System Active Clean

From

Adobe PDF document

Pub. on Apr. 29th 2013

Pages: 4

Views: 82

Downloads: 4

Cennik 2013

Cenník 2013 Obchodné podmienky Platíod1. 1. 2013 MUREXIN. Todrží.

From

Adobe PDF document

Pub. on Jan. 7th 2013

Pages: 4

Views: 133

Downloads: 11

Murexin Systémové riešenia pre bazény

Murexin Systémové riešenia pre bazény inovatívne riešenia • extrémne zaťaženia • mimoriadne odolné

From

Adobe PDF document

Pub. on July 17th 2012

Pages: 6

Views: 134

Downloads: 9

Objektová skladba pre drevené podlahy

Objektová skladba pre drevené podlahy Vyrovnanie podkladu : Nivelačná hmota CA 20 (pripravenosť na pokládku po 24 - 36 hod. ) Murexin objektová skladba pre drevené podlahy! Lepenie drevených podláh: Objektové pružné lepidlo na parkety X-Bond MS-K 509 (pochôdzne po: cca 24 hod. ) Murexin Objektový Systém pre drevené... More

From

Adobe PDF document

Pub. on July 17th 2012

Pages: 2

Views: 73

Downloads: 2

Cenník 2013 - MAĽOVAŤ

From

Adobe PDF document

Pub. on June 29th 2012

Pages: 20

Views: 250

Downloads: 18

Maximo

Produkty MAXIMO Maximálne výhody v minimálnom balení. Maximálna pevnosť a stabilita pri minimálnej hmotnosti a spotrebe. MAXIMO nový Easy-Open-Systém pre čístú prácu Výdatné Bezprašné Teplo akumulujúce Ekolológické Ekonomické

From

Adobe PDF document

Pub. on June 29th 2012

Pages: 12

Views: 168

Downloads: 11