دانلود رایگان، برادران شیردل، نوشتۀ آسترید لیندگرن، ترجمۀ اکبر گلرنگ Akbar Golrang
Read

دانلود رایگان، برادران شیردل، نوشتۀ آسترید لیندگرن، ترجمۀ اکبر گلرنگ Akbar Golrang

by Ash Sardshod

A Persian translation from Swedish by Akbar Golrang of Astrid Lindgren's book “The Brothers Lionheart” (original title: Bröderna Lejonhjärta) کارل، پسر ده ساله ای است، که به دلیل بیماری قادر به بازی با دیگر کودکان همسن و سال خود نمی باشد. او برادر مهربانی... More

Read the publication