Read

Atlasul istoric al manastirilor si schiturilor din Romania

by R A

ATLASUL ISTORIC AL MĂNĂSTIRILOR ŞI SCHITURILOR ORTODOXE DIN ROMÂNIA SEC. XI-XXI Această primă edi ie este dedicată Părintelui Stare al Mănăstirii Putna, Arhim. Melchisedec Velnic, cel care a ini iat şi sprijinit lucrarea de fa ă, spre... Read more