dereitos alumnado UdC
Read

dereitos alumnado UdC

by liga estudantil galega

Todos os estudantes da Universidade da Coruña temos igualdade de dereitos e deberes, sen máis distinción que a derivada dos estudos que esteamos cursando, sen discriminación ningunha por razón de nacemento, raza, xénero, lingua, capacidade económica,... More

Read the publication