Read

Detlić br. 1 - Magazin za ljubitelje divljih ptica u Srbiji

by Knjiga Srpski

JANUAR2009 1BROJ M a g a z i n z a l j u b i t e l j e d i v l j i h p t i c a u S r b i j i VelikidetlićDendrocoposmajor veličina:23-26cm stanište:svevrstešuma,parkovi,voćnjaci brojnostuSrbiji:140. 000-210. 000parova... Read more