Read

Drustvo matematicara srbije - zadaci i resenja

by Knjiga Srpski

Druxtvo Matematiqara Srbije www. dms. org. yu Knez Mihailova 35/4 P. O. Boks 791, 11000 Beograd telefon: +381 11 3036818 e-mail: dmsrbije@bankerinter. net Problem za Septembar 2006 Na stolu se nalaze 9 karata, numerisanih brojevima od 1 do 9.... Read more