1566
Read

1566

by arasiq

‫نه‬‫الیه‬ ‫ی‬‫وه‬‫ك��ۆب��وون��ه‬ ‫ی‬‫وه‬‫ئ���ه‬ ‫دوای‬ ‫الل‬‫�ه‬�‫ج‬ ‫م��ام‬ ‫�ی‬�‫�اڵ‬�‫م‬‫�ه‬�‫ل‬ ‫كان‬‫سیاسییه‬ ،‫پێهات‬ ‫كۆتایی‬ ‫عیراق‬ ‫كۆماری‬ ‫رۆك‬‫سه‬ ‫ر‬‫سه‬‫له‬ ‫كۆكبوون‬ ‫كان‬‫نه‬‫الیه‬ ‫م‬‫رجه‬‫سه‬ ‫عیراق‬ ‫له‬ ‫كان‬‫مریكییه‬‫ئه‬ ‫ره‬‫ڕاهێنه‬... More

Read the publication