Create a free account Join Calaméo to publish and share documents with the world!
Rate and comment your favorite publications, download documents and share your readings with your friends.
Carme Boscà

Carme Boscà

Spain
 
Member since 3 year(s)
 
Display :
DAFO

1 PRÀCTICUM II PAC 3 ANÀLISI DAFO. Carme Boscà i Català Posada en pràctica del pla de treball sobre l’atenció a la diversitat. SITUACIONS NEGATIVES SITUACIONS POSITIVES INTERIOR Anàlisi de recursos Anàlisi d’activitats Anàlisi de serveis Debilitats Fortaleses  Quantitat d’informació (documents del... More

From

Adobe PDF document

Pub. on Dec. 9th 2011

Pages: 2

Views: 64

Downloads: 6

Memòria Pràcticum I Psicopedagogia

MEMÒRIA FINAL DEL PRÀCTICUM I CODI 02032 Carme Boscà i Català Aula 7 Setembre 2010 – febrer 2011 El Pla d’Acció Tutorial al 1r cicle de l’ESO: Proposta d’activitats a realitzar sobre convivència i valors. Carme Boscà i Català Tutora: Sabina Redondo Fernández Estudis de Psicopedagogia Universitat Oberta de Catalunya... More

From

Adobe PDF document

Pub. on Jan. 22nd 2011

Pages: 115

Views: 1 250

Downloads: 1

Presentació Pràcticum I

Estudis de Psicopedagogia – Pràcticum I Carme Boscà i Català Tutora: Sabina Redondo Fernández Tutora externa: M. Antònia Campillo Torres Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Setembre 2010 – febrer 2011 El Pla d’Acció Tutorial al 1r cicle de l’ESO: Proposta d’activitats a realitzar sobre convivència i valors.

From

Microsoft Powerpoint

Pub. on Jan. 22nd 2011

Pages: 14

Views: 472

Downloads: 0

Jocs i juguetes. Conselleria d'Afers socials, promoció i immigració.

El joc infantil i les juguetes recomanacions per a la família

From

Adobe PDF document

Pub. on Dec. 19th 2010

Pages: 12

Views: 805

Downloads: 0

Guió orientatiu entrevistes famílies

ORIENTACIONS PER REALITZAR LES ENTREVISTES AMB LES FAMÍLIES Les entrevistes amb les famílies és una de les tasques més importants que es realitza dins l’acció tutorial. La comunicació/informació a dues o tres bandes (tutor/a, pare/mare, alumne/a) és fonamental per al desenvolupament i progrés dels nostres alumnes. Aquí... More

From

Adobe PDF document

Pub. on Dec. 12th 2010

Pages: 3

Views: 527

Downloads: 0

Conflicte i assertivitat

3. CONFLICTE I ASSERTIVITAT Materials • Full teòric a dos cares “Els conflictes” i “Quins drets?” (pàgines 3 i 4) Objectius • Recordar el contingut de les activitats anteriors (els tipus d’intel·ligència i els 5 pensaments) • Presentar dues noves variables que intervenen –i molt- en la nostra capacitat de... More

From

Adobe PDF document

Pub. on Dec. 10th 2010

Pages: 4

Views: 156

Downloads: 0

Valors

4. VALORS EN JOC Material • Full teòric a dos cares “Valors en joc” i “Exemples de valors” (pàgines 3 i 4). • Fulls sobre la història “Salvar una persona a la platja” que presenta el dilema en tres parts, es lliuraran per separat (pags 5, 6, i 7). Objectius • Recordar breument el contingut de les dues activitats... More

From

Adobe PDF document

Pub. on Dec. 10th 2010

Pages: 7

Views: 396

Downloads: 0

Assertivitat

3. CONFLICTE I ASSERTIVITAT Materials • Full teòric a dos cares “Els conflictes” i “Quins drets?” (pàgines 3 i 4) Objectius • Recordar el contingut de les activitats anteriors (els tipus d’intel·ligència i els 5 pensaments) • Presentar dues noves variables que intervenen –i molt- en la nostra capacitat de... More

From

Adobe PDF document

Pub. on Nov. 27th 2010

Pages: 4

Views: 235

Downloads: 0

Els 5 pensaments

2. ELS 5 PENSAMENTS Materials • Cada alumne durà el full teòric “les intel·ligències múltiples” de la sessió anterior. • Nou full teòric “els 5 pensaments” (pàgines 4 i 5). • Més informació per al tutor/a sobre els 5 pensaments (pag 3). • Fulls d’activitats sobre els 5 pensaments (pag 5 i 6). •... More

From

Adobe PDF document

Pub. on Nov. 27th 2010

Pages: 12

Views: 284

Downloads: 0

Els tipus d'intel·ligència

1. LES INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES Material • Full teòric pels alumnes “Les intel·ligències múltiples” (pàgina 3). • Més informació sobre les IM per al tutor/a (pag 7, 8 i 9) • Fulls pràctics “Activitats sobre les intel·ligències” (pag 4 i 5) • Full amb les solucions de les activitats per al tutor/a (pag... More

From

Adobe PDF document

Pub. on Nov. 23rd 2010

Pages: 9

Views: 207

Downloads: 2