Create a free account Join Calaméo to publish and share documents with the world!
Rate and comment your favorite publications, download documents and share your readings with your friends.
mjimen85

mjimen85

Spain
 
Member since 4 year(s)
 
Display :
Graella d'avaluació

AVALUACIÓ DEL PLA PERSONALITZAT CURS: ALUMNE/A: NIVELL: TUTOR/A: MESTRA/S E. E, USEE: PRIORITATS EDUCATIVES Nivell personal Nivell social Nivell d’aprenentatges CAPACITATS QUE HA MILLORAT: Nivell personal Nivell social Nivell d’aprenentatges PROPOSTA CURRICULAR DE L’ÀREA DE LLENGUA • COMPETÈNCIA COMUNICATIVA COMPETÈNCIA... More

From

Microsoft Word

Pub. on May 13th 2010

Pages: 3

Views: 352

Downloads: 0

HABILITATS_SOCIALS_I_EDUCACIÓ_DE_VALORS

` - 1 – ` ` ` $QQD &DUSHQD +$%,/,7$76 62&,$/6 , ( 8&$&,Ï ( 9$/256 (6 ( /¶$&&,Ï 78725,$/ 7HUUDVVD

From

Adobe PDF document

Pub. on Apr. 15th 2010

Pages: 111

Views: 78

Downloads: 0

Pla Individualitzat

CEIP CONCEPCIÓ ARENAL 1 PLA INDIVIDUALITZAT CURS: DADES ALUMNE: Nom: D. N: Edat: Nivell: Nº germans: HISTÒRIA ESCOLAR: Llars d’infants: Centres on ha estat matriculat: Repeticions: Dictamen: Si / No CAD: Si / No JUSTIFICACIÓ

From

Adobe PDF document

Pub. on Apr. 15th 2010

Pages: 11

Views: 360

Downloads: 0

CAPACITATS

CAPACITATS CRITERIS D’AVALUACIÓ VALORACIÓ Confiança i Seguretat - Mostra acceptació d’ell/a mateix/a i de les pròpies característiques. Se sent a gusta mb si mateix. Sent satisfacció per les pròpies accions o produccions. - Demana ajut en moments de necessitat. Defensa les pròpies opinions o punts de vista. - Accepta... More

From

Adobe PDF document

Pub. on Apr. 15th 2010

Pages: 5

Views: 32

Downloads: 0