Create a free account Join Calaméo to publish and share documents with the world!
Rate and comment your favorite publications, download documents and share your readings with your friends.
dcoll

dcoll

GIRONA, Spain
 
Member since 4 year(s)
 
Display :
Grup Gestió Girona - Nota Informativa 2012-02 APROVAT EL PRIMER GRAN PAQUET DE MESURES FISCALS DE 2012

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES − Implantació d’un gravamen complementari a la base liquidable general, aplicable exclusivament als períodes impositius 2012 i 2013, tal i com segueix: Aquest gravamen complementari també s’aplicarà en el càlcul de les retencions practicades sobre els rendiments del treball... More

From

Adobe PDF document

Pub. on Jan. 10th 2012

Pages: 2

Views: 145

Downloads: 0

Grup Gestió Girona - Nota Informativa 2012-01 DIES DE CORTESIA PER LES ENTITATS INCLOSES AL SISTEMA DE NOTIFICACIONS...

Els principals aspectes que es regulen es poden resumir com segueix: − La sol—licitud la podrà realitzar el propi contribuent amb el seu certificat de signatura digital, o bé qualsevol persona que figuri al registre d’apoderaments de l’Agència Tributària com a apoderat electrònic del contribuent. − Els 30 dies seran de... More

From

Adobe PDF document

Pub. on Jan. 9th 2012

Pages: 1

Views: 68

Downloads: 0

Grup Gestió Girona - Nota Informativa 2011-12 JA S’HAN PUBLICAT LES DIFERENTS LÍNIES DE FINANÇAMENT ICO PER...

ICO-Inversió Aquesta línia aglutina les anteriors modalitats de finançament d’inversions en actius fixes productius i adquisicions d’d’empreses. Permet finançar fins el 100% del projecte d’inversió, amb un límit de 10 milions d’euros. ICO-Internacional És una de les línies tradicionals de l’ICO, que possibilita a... More

From

Adobe PDF document

Pub. on Dec. 30th 2011

Pages: 1

Views: 59

Downloads: 0

Grup Gestió Girona - Nota Informativa 2011-11 SESSIÓ FORMATIVA ORGANITZADA PER ACC10 DIRIGIDA A EMPRESES...

L’organisme, adscrit al Departament d Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, ha organitzat, per al proper dia 25 de novembre de 2011, una sessió formativa per aquelles empreses interessades en iniciar-se en l’exportació. A la sessió, que tindrà lloc al Palau Firal de Manresa, entre les 11 i les 13 hores,... More

From

Adobe PDF document

Pub. on Nov. 16th 2011

Pages: 1

Views: 44

Downloads: 0

Grup Gestio Girona Solucions Tardor

Grup Gestió Girona - Tardor 2011SOLUCIONS La pregunta del client Com afecta la valoració dels immobles a l’impost de successions? (pàgina 3) Modificacions en l’impost sobre societats Incidències de cara a la planificació fiscal (pàgina 4) Retorn de l’impost sobre el patrimoni S’anul·la la bonificació del 100% (pàgina... More

From

Adobe PDF document

Pub. on Nov. 2nd 2011

Pages: 8

Views: 69

Downloads: 0

Grup Gestió Girona - Nota Informativa 2011-10 RECTA FINAL PER ACOLLIR-SE A LES LÍNIES ICO PER ENTITATS PROMOTORES...

LÍNIA ICO FINANÇAMENT HPO VENDA Aquesta línia finança la construcció de nous HPO destinats a la seva venda, per part de persones jurídiques que es dediquin a la promoció d’habitatges. L’import mínim finançat serà del 80% del valor de la taxació, i la garantia del mateix serà la pròpia promoció, podent demanar-se... More

From

Adobe PDF document

Pub. on Oct. 27th 2011

Pages: 2

Views: 35

Downloads: 0

Grup Gestió Girona - Nota Informativa 2011-09 PUBLICADES LES BASES DELS PRÉSTECS I+I DE L’INSTITUT CATALÀ DE...

La línia de préstecs fixa diverses opcions d’amortització, incloent 1 any de carència en alguns casos, i a més, el Departament d’Empresa i Ocupació, a través de l’ICF, prestarà un aval del 50% del risc estimat del projecte. Les despeses susceptibles d’obtenir finançament varien en funció del tipus de projecte: •... More

From

Adobe PDF document

Pub. on Sept. 20th 2011

Pages: 2

Views: 48

Downloads: 1

Grup Gestió Girona - Nota Informativa 2011-08 PUBLICADES LES BASES DE LES LÍNIES DE PRÉSTEC DE L’ICO DESTINADES...

Els aspectes més rellevants que poden interessar a les empreses i autònoms deutors són els següents: - Els destinataris d’aquesta línia són les entitats públiques deutores, en cap cas es tracta d’un línia de finançament destinada a cobrir el perjudici financer ocasionat als creditors. - Aquesta línia només serà... More

From

Adobe PDF document

Pub. on Sept. 6th 2011

Pages: 1

Views: 59

Downloads: 0

Grup Gestió Girona - Nota Informativa 2011-07 ELS INCOTERMS: INFORMACIÓ PER LES OPERACIONS INTERNACIONALS

Les regles Incoterms són acceptades internacionalment per a l’ús de termes comercials nacionals i internacionals i determinen clarament les obligacions de les parts, referent al lloc del lliurament de la mercaderia, el moment de la transmissió del risc sobre la mercaderia del venedor cap al comprador, i el repartiment de... More

From

Adobe PDF document

Pub. on July 28th 2011

Pages: 2

Views: 69

Downloads: 1

Grup Gestió Girona Solucions Estiu

Grup Gestió Girona - Estiu 2011SOLUCIONS La pregunta del client És convenient registrar una marca? (pàgina 3) Control de l’ocupació submergida Regularització i noves sancions (pàgina 4) Nous ajuts a la rehabilitació d’habitatges Ampliació dels ajuts de l’any anterior (pàgina 6) www. gestiogirona. cat Núm. 7 - Estiu... More

From

Adobe PDF document

Pub. on July 1st 2011

Pages: 8

Views: 123

Downloads: 0