Create a free account Join Calaméo to publish and share documents with the world!
Rate and comment your favorite publications, download documents and share your readings with your friends.
anrew.wiggin

anrew.wiggin

Norway
 
Member since 5 year(s)
 
Display :
arbeidsantrekk

Retningslinjer for bruk av arbeidstøy i HN Dokumentansvarlig: Anne Grethe Olsen Dokumentnummer: RL2981 Godkjent av: Jan Norum Versjon: 1 Gyldig for: Helse Nord Dette er kun en papirkopi. Gyldig versjon av dokumentet finnes i det elektroniske kvalitetssystemet. Side 1 av3 Hensikt: Basale smittevernrutiner i helsetjenesten er... More

From

Adobe PDF document

Pub. on Sept. 19th 2011

Pages: 3

Views: 196

Downloads: 0

Akrylamid

FORMÅL OG OMFANG Målet med denne instruksen er å legge til rette for en trygg arbeidsplass for de som arbeider med åpne radioaktive kilder og deres kollegaer. Instruksen gjelder for alle som har behov for å bruke disse Rutiner for risikofylte arbeidsoppgaver ved Universitetet i Tromsø Arbeidsrutine for bruk av AKRYLAMID Godkjent... More

From

Adobe PDF document

Pub. on August 31st 2010

Pages: 1

Views: 65

Downloads: 0

Etidiumbromid

FORMÅL OG OMFANG Målet med denne instruksen er å legge til rette for en trygg arbeidsplass for de som arbeider med åpne radioaktive kilder og deres kollegaer. Instruksen gjelder for alle som har behov for å bruke disse Rutiner for risikofylte arbeidsoppgaver ved Universitetet i Tromsø Arbeidsrutine for bruk av ETIDIUMBROMID... More

From

Adobe PDF document

Pub. on August 31st 2010

Pages: 1

Views: 149

Downloads: 0

oppgave tekniske krav

Bioingeniørutdanningen - IMB Oppgavetekniske krav ved skriftlige hjemmeeksamener/oppgaver Godkjent: Dato: Revisjon: 11. 05. 04 Ref: Hjemmeeks 1. Oppgavebesvarelsen skal være tekstbehandlet med følgende krav: - linjeavstand 1 ½ - venstre marg 4 cm - høyre marg 2 cm - topp – og bunnmarg 3 cm - skrifttype: Times New... More

From

Adobe PDF document

Pub. on June 7th 2010

Pages: 2

Views: 765

Downloads: 3

sensorveiledning for bacheloroppgaven

Sensorveiledning for bacheloroppgaven Avluttende bacheloroppgaven er i vår fagplan beskrevet som en oppgavne der ”Studentene har ansvar for å planlegge og gjennomføre et vitenskapelig arbeid innenfor et bioingeniørfaglig tema. Bacheloroppgaven skal fortrinnsvis ha en praktisk karakter og være relatert til faglige... More

From

Microsoft Word

Pub. on June 3rd 2010

Pages: 2

Views: 195

Downloads: 2

Font referanse layout

Bioingeniørutdanningen - IMB Oppgavetekniske krav ved skriftlige hjemmeeksamener/oppgaver Godkjent: Dato: Revisjon: 11. 05. 04 Ref: Hjemmeeks 1. Oppgavebesvarelsen skal være tekstbehandlet med følgende krav: - linjeavstand 1 ½ - venstre marg 4 cm - høyre marg 2 cm - topp – og bunnmarg 3 cm - skrifttype: Times New Roman -... More

From

Microsoft Word

Pub. on May 25th 2010

Pages: 1

Views: 30

Downloads: 0

stikkskader_uit

Vaksinasjon og behandling HBIG (Aunativ) bestilles fra RiTø. Bedriftshelsetjenesten har Hepatitt B vaksine. Uvaksinert Vaksinert (HepB) Antist. < 10 IU/I Vaksinert (HepB) Antist. 10-100 IU/I Sikker negativ smittekilde Ingen Ingen Ingen Ukjent smittekilde Etter vurdering: HBIG + Hep. B vaksine Etter vurdering: HBIG + Hep. B... More

From

Microsoft Word

Pub. on March 19th 2010

Pages: 2

Views: 168

Downloads: 0

brannfarlige A B

Rutiner for risikofylte arbeidsoppgaver ved Universitetet i Tromsø Arbeidsrutine for bruk av EKSPLOSJONS / BRANNFARLIGE kjemikalier og gasser Side 1 av 3 Godkjent av: AMU Dato 29. 04. 03 Erstatter: Ingen FORMÅL OG OMFANG Målet med denne instruksen er å legge til rette for en trygg arbeidsplass for de som arbeider med åpne... More

From

Microsoft Word

Pub. on March 18th 2010

Pages: 3

Views: 183

Downloads: 0

grenseverdier_avfall

VEDLEGG 2: GRENSEVERDIER (vedlegg til retningslinjer for avhending av farlig avfall) Under disse grenseverdiene kan stoffet destrueres/håndteres av brukeren, se også 4. 3 i retningslinjene. Dato: 14. 2. 07 Klassifisering på grunnlag av kriterier som definerer egenskapene: Farekode Prosentgrenser/verdier Meget brannfarlig,... More

From

Microsoft Word

Pub. on March 18th 2010

Pages: 1

Views: 339

Downloads: 0

R og S setninger for HMS

2 Risikosetninger Ved advarselsmerking av farlige kjemikalier i h. h. t. § 15 i forskriften her, skal setninger som benyttes for å beskrive faremomenter (R-setninger) ha følgende ordlyd: R1 Eksplosjonsfarlig i tørr tilstand. R2 Eksplosjonsfarlig ved støt, gnidning, ild eller andre antennelseskilder. R3 Meget eksplosjonsfarlig... More

From

Microsoft Word

Pub. on March 18th 2010

Pages: 8

Views: 560

Downloads: 0